Răspunderea pentru siguranța produselor – noi reglementări aplicabile decembrie 2024 și pentru magazinele online

de | 16/06/2023

Reading Time: 2 minutes

În viitor – mai precis din 13 decembrie 2024 –  conform unui nou Regulament european, comercianții online și offline care activează în Uniunea Europeană vor trebui să desemneze intern o persoană responsabilă cu siguranța produselor. Regulamentul, cunoscut sub numele de Regulamentul (UE) nr. 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR) (acesta este textul oficial în limba română) , va fi aplicat direct în toate statele membre, astfel încât nu va fi nevoie de transpunerea sa în lege sau de norme metodologice suplimentare din partea autorităților române.

Responsabilul desemnat va avea rolul de a se asigura că produsele comercializate către consumatori sunt însoțite de informațiile necesare, cum ar fi documentația tehnică, instrucțiunile și informațiile de siguranță. GPSR va înlocui practic reglementările actuale care sunt stabilite prin directive europene (implementate în România prin diverse legi), oferind astfel un cadru legal uniform european pentru comercianți în relația lor cu consumatorii.

Regulamentul intra în vigoare pe 12 iunie 2023, dar aplicarea efectivă se va face din decembrie 2024, pentru a lăsa timp celor afectați să implementeze procedurile adecvate.

În cazul vânzărilor online – indiferent daca se fac prin magazin propriu sau prin marketplace, exista și obligația specifică de a fi prezentă în ofertă (deci în pagina de produs sau cu link de acolo) să fie disponibile cel puțin cele 4 informații prevăzute la art 19:

  1. numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată a producătorului, precum și adresa poștală și de e-mail la care acesta poate fi contactat;
  2. în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune, numele, adresa poștală și de e-mail ale persoanei responsabile în sensul articolului 16 alineatul (1) din prezentul regulament sau al articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1020;
  3. informații care permit identificarea produsului, inclusiv o imagine a acestuia, tipul produsului și orice alt identificator de produs; și
  4. orice avertisment sau informație privind siguranța care urmează să fie aplicată pe produs sau pe ambalaj sau inclusă într-un document de însoțire în conformitate cu prezentul regulament sau cu legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de consumatori, astfel cum este stabilită de statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață.

 

0 Comentarii

Feedback.Trusted.ro

Partenerii noștriNewsman
Mobilpay
Avocatnet.ro

Urmărește-ne