PREMIUM Noutăți juridice și contabile pentru magazine online (și nu numai) #09

CUPRINS:

 1. JURIDIC: ANPC propune schimbări ale legislației pentru protecția consumatorilor, inclusiv cu efect în comerțul electronic și înăsprește amenzile
 2. JURIDIC: Ce ne facem cu cookie-urile?
 3. CONTABIL: ANAF anunță înființarea sistemului de poprire electronică (E-popriri)
 4. CONTABIL: Modificarea plafoanelor de la care începe poprirea datoriilor către stat
 5. CONTABIL: Declarația privind beneficiarii reali (prevenirea și combaterea spălării banilor)

1. JURIDIC: ANPC propune schimbări ale legislației pentru protecția consumatorilor, inclusiv cu efect în comerțul electronic și înăsprește amenzile

De curând, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a constatat că numărul de reclamații ale încălcării prevederilor legislației privind consumatorii este tot mai mare și că ar fi o mare lipsă de reacţie pozitivă din partea operatorilor economici care eludează prevederile legale. Așa că și-a suflecat mânecile și a propus modificarea unele acte normative. 

Astfel, în 6 septembrie 2019, pe site ANPC, într-o secțiune specifică (dar nu atât de publică) a apărut o propunere de ordonanță de urgență. Iată cele mai importante modificări care au impact inclusiv asupra magazinelor online:

     1. Apare cazierul contravențional

 • La Art. 2, apare pct. 31, care definește “abaterea repetată astfel: “încălcarea dispozițiilor legale din domeniul protecției consumatorilor, conform cazierului contravențional”.
 • Despre cazierul contravențional am mai scris noi de curând. În actuala ordonanță, el este definit drept un “document ce conține informaţii despre încălcarea dispozițiilor legale din domeniul protecției consumatorilor de către operatorii economici” (pct. 33). Sancționarea magazinelor online va include consemnarea în cazierul contravențional pentru o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului de control, iar pentru contravențiile ce afectează interesele economice ale consumatorilor – pentru o perioadă de 3 ani (Art. 56).

  2. Răspundeți reclamațiilor în 48 de ore

 • La articolul 7, apar trei puncte noi, dintre care ultimul prevede că “operatorii economici sunt obligați să răspundă reclamațiilor consumatorilor în maxim 48 de ore, de la primirea acestora”. Atenție, deci, la e-mail-urile pe care le primiți de la clienți! 

  3. Informare și clauze contractuale clare 

 • Lit. b de la Art. 10 s-a modificat un pic și ea detaliază acum dreptul consumatorului de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale. Trebuie să indicați clar, în cazul fiecărui produs: 
  preţurile şi tarifele;
  – după caz, condiţiile de garanţie;
  – parametrii tehnici, cantitativi şi calitativi;
  – orice alte informaţii considerate esenţiale.
  Dovada celor stabilite între părţi se realizează de către operatorul economic în forma scrisă, asumată de către consumator (deci clientul trebuie să bifeze înainte de comandă că este de acord cu termenii și condițiile). Lipsa dovezii va conduce la interpretarea în favoarea consumatorului.
 • Tot despre obligația de a informa clientul vorbește și alineatul 1 modificat de la Art. 20. Mai ales în cazul produselor alimentare, magazinul online trebuie să informeze despre:
  – denumirea produsului;
  – denumirea şi/sau marca producătorului;
  – cantitatea;
  – după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale;
  – durata medie de utilizare;
  – principalele caracteristici tehnice şi calitative;
  – compoziţia;
  – aditivii folosiţi;
  – despre eventualele riscuri previzibile;
  – modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare;
  despre contraindicaţii.

  4. Amenzi mai mari, pe praguri în funcție de cifra de afaceri

  De asemenea, această propunere de ordonanță de urgență face unele modificări și la cuantumul amenzilor și stabilește că acestea vor fi acordate în funcție de cifra de afaceri. Astfel, pentru amenzile acordate către:- PF – PFA, nivelul amenzilor este între 400 – 10.000 de lei;
  – firme cu cifra de afaceri între 500.000 – 1.000.000 de lei, nivelul amenzilor este între 2.000 – 350.000 de lei;
  – firme cu cifra de afaceri între 1.000.000 – 5.000.000 ron, nivelul amenzilor este între 4.000 – 100.000 de lei;
  – firme cu cifra de afaceri între 5.000.000 – 10.000.000 de lei, nivelul amenzilor este între 8.000 – 200.000 de lei;
  – firme cu cifra de afaceri de peste 10.000.000 de lei, nivelul amenzilor este între 16.000 – 400.000 de lei.

  Citiți textul ordonanței, dacă vă interesează mai în detaliu care sunt aceste amenzi și în ce cazuri se aplică ele, marjele fiind mult mai restrânse în funcție de contravenția aplicată.

George Hari Popescu, TRUSTED.RO


2. JURIDIC: Ce ne facem cu cookie-urile?

Poate o parte dintre voi a văzut o decizie recentă de la cea mai înaltă instanță din UE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene – CJUE) referitoare la cookie-uri. Este vorba de decizia Planet 49 din 1 octombrie 2019 (cei care vor să citească mai multe pot parcurge un comunicat de o pagină sau întreaga decizie. Încercăm aici să facem un rezumat al deciziei și să vedem ce s-ar putea întâmpla.

CJUE confirmă ceea este deja reglementat în România prin Legea 506/2004 și GDPR și anume:

 • Trebuie să aveți consimțământ pentru orice cookie (cu excepția celor fără de care practic site-ul nu ar funcționa; cei care vor detalii despre ce înseamnă asta din punct de vedere juridic pot parcurge un document din 2012 de ghidaj al autorităților din domeniu);
 • Nu este un consimțământ dacă bifa este deja activă (prebifată);
 • Nu este valid un consimțământ pentru toate cookie-urile, dacă scopurile lor sunt diferite;
 • Este irelevant dacă cookie-ul are în el date personale sau nu, pentru că problema este că acel cookie stă pe calculatorul utilizatorului și deci orice accesare de la distanță trebuie să fie previzibilă; 
 • Informarea legată de cookie-uri ar trebui să conțină și numele terților care au acces la ele, dar și durata cookie-urilor.

Ce-ați putea face?

Dacă v-am spune că ar trebui să va dezactivați toate cookie-urile nefuncționale și să cereți acordul, o să ne luăm castane în cap. Plus că, să fim serioși, nimeni nu face asta! Și prin “nimeni” înțelegem autorități ale protecției datelor (cel puțin din Italia, Franța sau România), instituții publice europene, că despre la cele din România se știe că nu prea respectă legislația… Deci da, există un risc de amendă din partea Autorității de Protecția Datelor, dar, dacă nu-i călcați pe bătături cu altceva, nu credem că vor veni peste voi exact cu subiectul asta. Deocamdată. Cel puțin.

Ce puteți însă să faceți este să avertizați și să informați corect utilizatorii referitor la cookie-uri, deci țineți cont de următoarele:

 1. Bară de informare vizibilă în site (adică nu ascunsă), în care spuneți că se colectează cookie-uri;
 2. Bara trebuie să aibă un buton de acceptare. Eventual și unul de refuz, dar atunci trebuie să nu lăsați site-ul să poată să plaseze cookie-uri;
 3. Link-ul de pe acea bară de informare să meargă către zona de politică de cookie-uri sau politică de confidențialitate (secțiunea cookies);
 4. Această politică să nu conțină doar texte generice, ci mai important este să aveți cel puțin:
  – Lista cookie-urilor folosite de voi pe site;
  – Durata fiecăruia;
  – Dacă este un cookie terț sau nu (și cine este acel terț);
  – Cum poate să refuze cookie-urile (eventual puteți folosi un text generic, cum ar fi: “Utilizatorii care nu doresc utilizarea cookie-urilor de terțe părți pot folosi setările browser-ului preferat pentru ștergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri – cum ar fi µBlock, Ghostery, AdBlock, Privacy Badger) care fac același lucru”.

Bogdan Manolea, co-fondator TRUSTED.RO


3. CONTABIL: ANAF anunță înființarea sistemului de poprire electronică (E-popriri)

ANAF va introduce sistemul de poprire electronică, la nivel național, numit E-popriri (ordinul 2153/2019). Prin acest sistem, ANAF dorește să automatizeze înființarea și ridicarea popririlor bancare de către organele fiscale, în așa fel încât disponibilitățile bănești ale contribuabililor să fie afectate doar în limita sumelor înscrise în adresa de poprire, fără a depăși aceste sume și să nu producă sincope în activitatea desfășurată de contribuabili. O dată plătiți banii datorați, pe baza schimbului rapid de informații cu instituțiile bancare, să poată fi ridicată poprirea electronic de la nivel central ANAF.

Mihaela Adina Călin, expert contabil


4. CONTABIL: Modificarea plafoanelor de la care începe poprirea datoriilor către stat

Ministerul Finanțelor Publice anunță modificarea plafoanelor de la care începe poprirea datoriilor către stat din conturile bancare ale contribuabililor după cum urmează (ordinul 2098/2019) :

A. Pentru persoane juridice:
– În cazul firmelor mari: 40.000 de lei (anterior 3.000 de lei)
– În cazul firmelor mijlocii: 40.000 de lei (anterior 1.500 de lei)
– În cazul firmelor mici: 10.000 de lei (anterior 500 de lei)

B. Pentru persoane fizice: 2.000 de lei (anterior 100 de lei)

ANAF va verifica de două ori pe lună obligațiile fiscale restante ale contribuabililor și va emite titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale restante. Regula nu se aplică în cazul în care apare riscul prescrierii datoriilor.

Mihaela Adina Călin, expert contabil


5. CONTABIL: Declarația privind beneficiarii reali (prevenirea și combaterea spălării banilor)

Conform Legii 129/2019, firmele din România care au acțiuni la purtător vor fi nevoite să-și scoată la vedere proprietarii. Este obligatorie înregistrarea beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

ONRC va organiza un registru central în care vor fi înregistrate informații privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înmatriculare în Registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

Persoanele juridice vizate au obligația de a depune la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali. Așadar, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, societățile înmatriculate până la această dată, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun declarația respectivă, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de ONRC.

Având în vedere că Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare în 21 iulie 2019, termenul de depunere pentru firmele deja înființate este 21 iulie 2020.

Art. 4 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

(a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoană juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la Registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;

(d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a):

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoană juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.

Nerespectarea acestei obligații de către administratorul care reprezintă societatea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat se dizolvă.

Mihaela Adina Călin, expert contabil

Ai ratat vreun newsletter? Iată aici edițiile trecute.

Lasă-ne un review pe Google
Ne-ar prinde bine să-ți spui părerea despre noi, printr-un review la Google My Business. Trebuie doar să intri în contul Google și să vizitezi acest link. Nu ne supărăm dacă ne critici cu argumente și, evident, ne-ai face fericiți dacă ne-ai lăuda :-) Mulțumim!