Setul de standarde este disponibil public, atât în forma prescurtată, cât și în cea detaliată (fișier PDF). Aceste standarde sunt completate/actualizate în timp, pe măsură ce legislația sau bunele practici se dezvoltă în acest sens.