Avantajele pentru un magazin online sunt legate, în principal, de creșterea încrederii cumpărătorilor în comerțul online. În taxa anuală sunt incluse următoarele servicii:

    • Auditarea magazinului online;
    • Consultanță pentru rezolvarea problemelor semnalate;
    • Marca de Încredere TRUSTED.ro pentru 12 luni;
    • Monitorizarea zilnică de uptime a site-ului magazinului;
  • Monitorizarea zilnică a securității site-ului magazinului.