Da. OUG 34/2014 se aplică doar consumatorilor persoane fizice (inclusiv PFA, pentru că PFA-urile nu au personalitate juridică):

“In sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele expresii si termeni se definesc dupa cum urmeaza:

1. consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

https://trusted.ro/oug-nr-34-2014/?section=magazine#art2