Legislatie

Ordin ANPC 225/2023

privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online

ORDIN ANPC nr 225 din 25 aprilie 2023

privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online

EMITENT        

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 11 decembrie 2023

Având în vedere prevederile:

– art. 9, 18 și 26 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Referatului nr. 4.433 din 25.04.2023, întocmit de Direcția generală control și supraveghere piață și armonizare europeană,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Articolul 1

Operatorii economici, care desfășoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online, au obligația de a informa consumatorii, cu privire la condițiile de legalitate ale acesteia, prin afișarea tuturor informațiilor în baza cărora funcționează: denumirea persoanei juridice; cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; adresa sediului și/sau a punctului de lucru, unde își desfășoară efectiv activitatea; seria și numărul tuturor autorizațiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licențelor necesare desfășurării activității, precum și emitentul acestora.

  Articolul 2

  Operatorii economici, care administrează sau sunt prezenți pe pagini de vânzări, preluare comenzi online și/sau publicitate la produse și/sau servicii, servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerț electronic, sunt obligați să afișeze următoarele informații: denumirea persoanei juridice; cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; adresa sediului și/sau a punctului de lucru, unde își desfășoară efectiv activitatea; seria și numărul tuturor autorizațiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licențelor necesare desfășurării activității, precum și emitentul acestora.

   Articolul 3

   (1) Documentele prevăzute la art. 1 și 2 sunt plasate în câmpul vizual al consumatorului, la primul contact cu prezentarea operatorului economic, înainte de a lansa comanda, astfel încât informațiile să fie ușor de identificat.

   (2) Documentele nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise, fotografice sau disponibile în urma căutării.

   Articolul 4

   Operatorii economici care refuză afișarea informațiilor cu privire la legalitatea activității desfășurate vor fi delistați de pe pagina de vânzări, la solicitarea autorității.

   Articolul 5

   Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    

   Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.